Main venue

BURJ RAFAL HOTEL KEMPINSKI


Address

Burj Rafal Hotel Kempinski Riyadh,
King Fahd Branch Rd,
As Sahafah,
Riyadh 13315,
Saudi Arabia

Burj Rafal Hotel Kempinski Riyadh

November 21, 2017 – 08:00 – 16:30